Plus - Disney+

Disney+ bez opłat przez rok potem 28,99 zł/mies.

Dostęp Disney+ przez rok bez opłat przy zobowiązaniu do korzystania z usługi przez min. 24 miesiące. Opłata od 13 miesiąca 28,99 zł/mies.

©2022 Marvel i podmioty powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegóły w Regulaminie z grupy ofert „PLUS.6.5” na plus.pl