kontakt

WOLA PARK

ul. Górczewska 124
01-460 Warszawa
wolapark@ingka.com 

 

Punkt Informacyjny

+48 22 533 40 00

 

BIURO ADMINISTRACJI

pon.-pt. godz.: 09:00-17:00
+48 22 533 40 03

Najem powierzchni
oraz reklama w wola parku:

najem.wolapark@ingka.com

 

Marketing i pr:

marketing.wolapark@ingka.com

DANE FIRMY:

Ingka Centres Polska sp. z o.o.
Janki, Pl. Szwedzki 3
05-090 Raszyn, Polska

NIP 527-020-36-03

KRS 0000725159 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 210.485.440 PLN (w całości wpłacony)