Pomoc osobom w kryzysie bezdomności streetworking

Na terenie Wola Parku działają dwie streetworkerki. Ich zadaniem jest udzielanie pomocy osobom w kryzysie bezdomności.

Udzielają informacji o dostępnej pomocy: