Wola Park przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych: szerokie wejścia, płaskie podjazdy, windy, dogodne miejsca parkingowe blisko wejść oraz specjalne toalety.