Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

W każdą sobotę w g. 15.00-16.30 na parkingu Wola Parku, przy wyjściu z metra, parkuje mobilny punkt zbiórki odpadów, który przyjmuje różnego rodzaju śmieci. Dzięki poprawnej segregacji odpadów przyczyniamy się do mniejszego zanieczyszczenia planety.

Pełna lista rzeczy, które przyjmuje MPSZOK:

 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych

 • rozpuszczalniki

 • kwasy

 • alkalia (substancje żrące)

 • odczynniki fotograficzne

 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne

 • świetlówki

 • świetlówki energooszczędne

 • termometry rtęciowe

 • oleje spożywcze (również przeterminowane i zużyte)

 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych

 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne

 • kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek

 • kleje, lepiszcze i żywice

 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne

 • detergenty

 • baterie i akumulatory

 • leki

 • igły, strzykawki

 • małe urządzenia elektryczne i elektroniczne, których żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych

Źródło: https://lekaro.pl/oferta/pszok/