Kontakt

WOLA PARK
ul. Górczewska 124
01-460 Warszawa

BIURO ADMINISTRACJI
kontakt@wolapark.plw godzinach od 9.00 do 17.00

PUNKT INFORMACYJNY
+48 22 533 40 00

ZARZĄDCA OBIEKTU:
Ingka Centres Polska sp. z o.o.
Janki, Pl. Szwedzki 3
05-090 Raszyn, Polska

NIP 527-020-36-03
KRS 0000725159 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 210.485.440 PLN (w całości wpłacony)

CHCESZ WYNAJĄĆ LOKAL NA TERENIE WOLA PARKU?
PROSIMY O KONTAKT:

Wynajem lokalu

CHCESZ WYNAJĄĆ POWIERZCHNIĘ REKLAMOWĄ LUB KIOSK NA TERENIE WOLA PARKU?
PROSIMY O KONTAKT:

Wynajem powierzchni

CHCESZ ZORGANIZOWAĆ IMPREZĘ FIRMOWĄ W OGRODACH ULRICHA?
PROSIMY O KONTAKT:
sprzedaz.wolapark.pl@ingka.com

CHCESZ NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE MARKETINGU LUB INNYCH DZIAŁAŃ REKLAMOWYCH?
PROSIMY O KONTAKT:

marketing.wolapark@ingka.com