Free event!
May 2 - Oct 24, 2024

Budzimy ogród społeczny Wola Parku

Zapraszamy na cykliczne spotkania wolontariuszy, na których nauczysz się uprawiać warzywa, kwiaty i owoce pod okiem profesjonalnego ogrodnika. Zadbajmy razem o ogród i podzielmy się plonami! Spotkania prowadzi Daria Szarejko-Worobiej.

Spotkania: czwartki 17:30-18:30 | soboty 13:00-14:00

Lokalizacja

Maj:

 • 2.05, czwartek

 • 11.05, sobota

 • 16.05, czwartek

Czerwiec:

 • 1.06, sobota

 • 8.06, sobota

 • 13.06, czwartek

 • 20.06, czwartek

 • 29.06, sobota

Lipiec:

 • 4.07, czwartek

 • 13.07, sobota

 • 20.07, sobota

 • 25.07, czwartek

Sierpień:

 • 1.08, czwartek

 • 10.08, sobota

 • 22.08, czwartek

 • 31.08, sobota

Wrzesień:

 • 7.09, sobota

 • 12.09, czwartek

 • 21.09, sobota

 • 26.09, czwartek

Październik:

 • 5.10, sobota

 • 10.10, czwartek

 • 19.10, sobota

 • 24.10, czwartek

Więcej na temat Ogrodu Codziennego dowiesz się tutaj.