February 1, 2023

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

W każdą sobotę w g. 15.00-16.30 na parkingu Wola Parku, przy wyjściu z metra, parkuje mobilny punkt zbiórki odpadów, który przyjmuje różnego rodzaju śmieci. Dzięki poprawnej segregacji odpadów przyczyniamy się do mniejszego zanieczyszczenia planety.

Pełna lista rzeczy, które przyjmuje MPSZOK:

● opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
● pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych
● rozpuszczalniki
● kwasy
● alkalia (substancje żrące)
● odczynniki fotograficzne
● środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
● świetlówki
● świetlówki energooszczędne
● termometry rtęciowe
● oleje spożywcze (również przeterminowane i zużyte)
● przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych
● farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne
● kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
● farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek
● kleje, lepiszcze i żywice
● detergenty zawierające substancje niebezpieczne
● detergenty
● baterie i akumulatory
● leki
● igły, strzykawki
● małe urządzenia elektryczne i elektroniczne, których żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm
● środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych

źródło: https://lekaro.pl/oferta/pszok/