May 12, 2023

Wola Park Academy

Free programme for professional activation of foreigners

Wola Park uruchomiło Akademię mającą na celu wzmocnienie pozycji osób z doświadczeniem migracyjnym, znajdujących się w trudnej sytuacji oraz marginalizowanych, poprzez rozwój ich umiejętności i stworzenie możliwości zatrudnienia. We współpracy z najemcami oraz Fundacją Najważniejsi są Ludzie, inicjatywa ta pomogła stworzyć pozytywne warunki społeczne i wyposażyć uczestników w umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy w Polsce. Akademia Wola Parku jest częścią programu Meeting Place Academy stworzonego przez Ingka Centres.

Program składał się z dwóch etapów, których celem było zapewnienie uczestnikom kompleksowego i angażującego doświadczenia. Pierwszy z nich obejmował rekrutację kandydatów. Łącznie, w ramach inicjatywy, nadesłano 47 aplikacji. Spośród tych kandydatów, 22 uczestników odbyło kursy nauki języka polskiego, orientacji kulturowej, etyki pracy oraz kompleksowy program kształcenia obejmujący zarówno budowanie kompetencji miękkich, jak i twardych m.in. kurs obsługi klienta, wiedzy o rynku pracy prowadzony przez Centrum Wielokulturowe, obsługi kasy fiskalnej, podstaw obsługi komputera, przedsiębiorczości, administracyjnej obsługi biura oraz montowania wideo.

W drugim etapie programu 9 osób odbyło trzymiesięczne płatne staże, które obejmowały pracę na różnych stanowiskach na terenie Wola Parku i w sklepach najemców tj. Auchan, Cukiernia Sowa, Deserownia, Pandora, Tatuum, oraz Współdzielnik. Staże zapewniły cenne doświadczenie praktyczne i otworzyły potencjalną drogę do przedłużenia umowy lub zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. Ostatecznie, aż 12 uczestników programu znalazło stałą pracę wśród najemców centrum, ale też innych podmiotów na rynku.

Akademia pozwoliła uczestnikom nie tylko zdobyć niezbędne umiejętności i doświadczenie na rynku pracy, ale także poprawić pewność siebie, sprawczość i poczucie własnej wartości.

Pomyślne uruchomienie Akademii przez Ingka Centres stanowi podstawę do dalszego rozwoju. Inicjatywa ta jest ważnym krokiem w kierunku promowania inkluzywności w przyszłości oraz wzmacniania pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych.

Akademia wystartowała w trzech centrach handlowych w całej Polsce: Alei Bielany we Wrocławiu, Wola Parku w Warszawie oraz w Porcie Łódź. W pierwszej edycji wzięło udział 56 osób, a 27 podjęło pracę.


***
Ingka Centres

Spółka Ingka Centres należy do Grupy Ingka (obejmującej również IKEA Retail oraz Ingka Investments). Ingka Ceners ma ponad 40 lat doświadczenia w budowaniu i zarządzaniu centrami handlowymi. Aktualnie współpracuje z 3000 markami, obecnymi w 45 obiektach handlowych firmy na 15 światowych rynkach, które rocznie odwiedza 370 milionów osób. Ingka Centres tworzy miejsca spotkań we współpracy z lokalnymi społecznościami, a także w porozumieniu z najemcami i partnerami, dbając o zachowanie emocjonalnego charakteru miejsc, który wnosi wartość i buduje więzi między ludźmi.

Więcej na temat Ingka Centres: www.ingkacentres.com.