Nieodpłatna pomoc prawna na Woli

Gdzie uzyskać bezpłatną pomoc prawną na Woli?

Z inicjatywy stołecznego ratusza w Warszawie uruchomiono 35 punktów bezpłatnej pomocy prawnej, z czego dwa na Woli. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać m.in. osoby, które nie ukończyły 26 lat i po 65 roku życia, posiadacze karty dużej rodziny oraz osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. 

Pomoc można uzyskać w Urzędzie Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90 (czynny od pn. do pt. w godz. 12-16) oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18 (czynny od pn. do pt. w godz. 8-16).

Porad w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, ubezpieczenia społecznego czy spraw rodzinnych udzielają m.in. adwokaci i radcy prawni. W trakcie rozmowy można skonsultować kwestie związane z obowiązującym stanem prawnym czy uzyskać pomoc w sporządzeniu projektu pisma.  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Urzędu Dzielnicy Wola.
 
Źródło: 
http://www.wola.waw.pl/page/162,aktualnosci.html?id=5699