Bądź EKO!

MOBILNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW W WOLA PARKU!

Dołączyliśmy do akcji zbierania uciążliwych śmieci! W każdą sobotę w godzinach 16-17.30 na terenie Wola Parku dostępny będzie jeden z mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. MPSZOK.

W ramach akcji można pozbyć się naprawdę problematycznych odpadów, jak stary olej silnikowy czy zużyte tonery do drukarek. Przed oddaniem należy jednak upewnić się, że śmieci są posegregowane i nie zanieczyszczone innymi odpadami. Trzy pojazdy MPSZOK będą czekały między przystankiem autobusowym a parkingiem Wola Parku od strony ul. Górczewskiej na wysokości środkowego wejścia do naszego centrum. Poniżej szczegółowa lista odpadów, które można przynieść do MPSZOK oraz tych, które nie zostaną przyjęte.

W mobilnych punktach można zostawić m.in. opakowania po olejach zarówno jadalnych, jak innych niż spożywcze. Przyjęte zostaną także opakowania po detergentach, środkach ochrony roślin, farbach, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice (samochodowe i z gospodarstw domowych). Będzie można pozbyć się też niebezpiecznych substancji takich, jak zużyty olej samochodowy, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, kleje i opakowań po nich, lepiszcza i żywice, a także farby, tusze, tonery do drukarek, baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne i termometry rtęciowe.

Natomiast w punktach zbiórki nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne, materiały zawierające azbest, odpady w opakowaniach cieknących oraz odpady pochodzące z działalności gospodarczej. MPSZOK-i nie zabiorą także tzw. „elektrośmieci”, gruzu z własnoręcznie wykonywanych robót budowlanych oraz odpadów zielonych. Chroń środowisko naturalne i korzystaj z MPSZOKÓW-ów!


REGULAMIN

Wola Park zbiórka odpadów