Kontakt

WOLA PARK
ul. Górczewska 124
01-460 Warszawa


INFORMACJA
+48 22 533 40 00


BIURO DYREKCJI
pon.-pt. godz.: 09:00-17:00
+48 22 533 40 03
+48 22 533 40 04

wolapark@ikea.com
marketing.wolapark@ikea.com
najem.wolapark@ikea.com
ZARZĄDCA OBIEKTU:
IKEA Centres Polska S.A.
Janki, Pl. Szwedzki 3
05-090 Raszyn, Polska

NIP 527-020-36-03
KRS 0000084564 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 210.485.440 PLN (w całości wpłacony)